Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV Long Biên Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Quyền sử dụng đất của bà Trịnh Mỹ Hồng cùng chồng là ông Lê Minh Tuân tại địa chỉ: Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BU 604900, số vào sổ cấp GCN: CH00478 do UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/08/2014.

- Quyền sử dụng đất của bà Trịnh Mỹ Hồng cùng chồng là ông Lê Minh Tuân tại địa chỉ: Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BU 604901, số vào sổ cấp GCN: CH00479 do UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/08/2014.

- Quyền sử dụng đất của bà Trịnh Mỹ Hồng cùng chồng là ông Lê Minh Tuân tại địa chỉ: Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BU 604902, số vào sổ cấp GCN: CH00480 do UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/08/2014.

- Quyền sử dụng đất của bà Trịnh Mỹ Hồng cùng chồng là ông Lê Minh Tuân tại địa chỉ: Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng” số AI 165450, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00366/QĐ-UBND do UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/08/2014. Ngày 19/06/2008, ông Lê Minh Tuân cùng vợ là Trịnh Mỹ Hồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 427 tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Phúc tại BIDV Long Biên Hà Nội (khoản nợ có tài sản đảm bảo không bao gồm 04 quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo Hợp đồng thế chấp bằng bất động sản của bên thứ ba số 1624/2015, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/9/2015).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long Biên Hà Nội – Phòng Khách hàng 2

- Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thuần

- Email: thuannv3@bidv.com.vn

- SĐT: 091.353.6666

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn đủ năng lực, uy tín, phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 - Chi phí thấp, thủ tục nhanh gọn.

 - Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

 - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

 - Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

 - Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

 - BIDV Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}