Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương (BIDV Hải Dương) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Hoàng Long Steel với các nội dung như sau:

1. Thông tin về khoản nợ đấu giá:

- Công ty cổ phần Hoàng Long Steel: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0801041329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 12/11/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/09/2016.

- Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm ngày 20/07/2021 là: 223.505.506.695 đồng. Trong đó: Nợ gốc là 135.289.168.733 đồng, nợ lãi trong hạn là 81.432.078.692 đồng, nợ lãi phạt quá hạn là 6.784.259.270 đồng.

- Thông tin tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

+ Toàn bộ công trình xây dựng cơ bản, nhà cửa vật kiến trúc, hạ tầng gắn liền với đất và các tài sản khác gắn liền với thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 332569 do UBND Tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/05/2005. Diện tích thửa đất:  185.318,1 m2; Thời hạn thuê đất: 13/05/2050; Địa chỉ thửa đất: xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Hoàng Long Steel

+ Toàn bộ Dây chuyền MMTB và các tài sản khác thuộc dự án “Nhà máy luyện Silico Mangan” tại Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Hoàng Long Steel.

+ Dây truyền sản xuất ống thép cao tần GH114. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Hoàng Long Steel.

+ Xe tải gắn cẩu  5 tấn hiệu Hyundai, BKS: 29Y-7863. Chủ sở hữu: ông Bùi Nguyên Xuân và bà Nguyễn Thanh Thủy.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10109030484, Hồ sơ gốc số: 15951.2002 do UBND Hà Nội cấp ngày 10/05/2002. Diện tích: 26,2 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Tài sản gắn liền với đất: nhà 03 tầng kết cấu: bê tông; Địa chỉ:  Số 60 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội (nay là 38 Giảng Võ). Chủ sở hữu: ông Đào Văn Luân.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 10109030485, HS gốc số: 15939.2002 do UBND Hà Nội cấp ngày 10/05/2002. Diện tích: 26,2 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Tài sản gắn liền với đất: nhà 03 tầng; kết cấu: bê tông; Địa chỉ:  Số 60 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội (nay là 38 Giảng Võ). Chủ sở hữu: bà Lê Thị Thúy Dung và ông Trần Văn Tòng.

+ Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất có địa chỉ tại: xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang và xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần thép ống Vạn Xuân.

+ Dây truyền máy móc thiết bị của Công ty CP thép ống Vạn Xuân.

2. Giá khởi điểm dự kiến:

Bằng tổng dư nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn và phí (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ (giá trị tạm tính đến thời điểm 20/07/2021 là: 223.505.506.695 đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của BIDV.

4. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, phương án bán đấu giá.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

6. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương, số 2 đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Duy Hưng - Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 (Email: hungnd10@bidv.com.vn; SĐT: 0968.262.299).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hải Dương sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hải Dương không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}