Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng giao thông vận tải tại BIDV Hà Nội.

- Bên nợ: Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng giao thông vận tải (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101502447 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/03/2017).

- Giá trị khoản nợ bán: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng giao thông vận tải tại BIDV Hà Nội đến thời điểm bán đấu giá (tạm tính đến ngày 30/06/2021 là 29.745.577.835 đồng, trong đó: nợ gốc là 17.208.100.000 đồng, nợ lãi quá hạn là 12.537.477.835 đồng)

- Tài sản đảm bảo cho khoản nợ:

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 26 ngách 191/63 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. Diện tích: 44,5 m2, sử dụng riêng. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Hữu Xưởng và vợ là Bà Nguyễn Thị Nhung.

+ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số 6, Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Diện tích: 180m2, sử dụng riêng, trong đó 90m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Hữu Xưởng và vợ là Bà Nguyễn Thị Nhung.

+ Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất số 33, tờ bản đồ số 6, Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Diện tích: 72m2, sử dụng riêng, trong đó 36m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch đường. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Hữu Xưởng và vợ là Bà Nguyễn Thị Nhung.

Tài sản đảm bảo được kí hợp đồng công chứng và đăng kí giao dịch đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

- Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 17.208.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ hai trăm linh tám triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 3.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Đỗ Mạnh Hùng (Email: hungdm2@bidv.com.vn; SĐT: 0988622752)

+ Bà Dương Ngọc Hà (Email: hadn3@bidv.com.vn; SĐT: 0983734352)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}