Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản là khoản nợ của Công ty CP TMDV và chế biến Nông sản và Công ty TNHH TMDV và Chế biến Nông sản CPAP như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của Công ty CP TMDV và chế biến Nông sản và Công ty TNHH TMDV và Chế biến Nông sản CPAP

- Mô tả tài sản: Tạm tính đến ngày hết ngày 06/9/2022, dư nợ đối với khoản nợ BIDV yêu cầu định giá là:

+ Khoản nợ của Công ty CP TMDV và chế biến Nông sản: 51.960.175.578  đồng

+ Khoản nợ của Công ty TNHH TMDV và Chế biến Nông sản CPAP: 6.915.003.424 đồng

- Tài sản bảo đảm khoản nợ:

+ Căn hộ chung cư 15.04 BLOCK C CHUNG CU A2, Him Lam, HCM của Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Chế biến Nông sản (tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty CP TMDV và Chế Biến Nông Sản)

+ Quyền sử dụng đất tại Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang của Công ty TNHH TM- Dịch vụ và Chế biến Nông sản CPAP (Tài sản đảm bảo chung cho nghĩa vụ của Công ty CP TMDV và chế biến Nông sản và Công ty TNHH TMDV và Chế biến Nông sản CPAP)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

 - Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Phòng KHDN2, địa chỉ số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đầu mối liên hệ: 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  -  Trưởng Phòng KHDN2. Điện thoại: 0972011281.

+ Bà Nguyễn Thị Thinh – Cán bộ Phòng KHDN2. Điện thoại: 0904558493

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp có trụ sở/Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}