Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (BIDV Đồng Nai) thông báo về việc bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi.

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

 -  Địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 12/11/2021.

- Địa điểm: Phòng 11.04 Tầng 11, Tòa nhà  văn phòng IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tên khoản nợ, thông tin khoản nợ:

4.1 Tên khoản nợ: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ.

4.2 Thông tin khoản nợ: 

a) Tên Bên nợ Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt

b) Địa chỉ: Số 23A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

c) Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Tín - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309449520 do Sở KH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2018.

e)Tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày 21/10/2021 là: 39.994.166,67 USD và   99.186.241.210 đồng quy đổi theo tỷ giá ngày 21/10/2021 23.147 VNĐ/USD là       1.024.931.217.110 đồng; trong đó dư nợ gốc: 31.225.165,49 USD và  78.232.113.744  đồng quy đổi  theo tỷ giá ngày 21/10/2021 23.147 VNĐ/USD là 801.001.019.341 đồng; dư nợ lãi, phí phạt chậm trả: 8.769.001,18 USD và  20.954.127.466 đồng quy đổi  theo tỷ giá ngày 21/10/2021 23.147 VNĐ/USD là 223.930.197.769 đồng (theo Hợp đồng tín dụng số HĐTD số: 01/2013/HĐTD ngày 01/08/2013; 07/2017/4839202/HĐTD ngày 14/04/2017; 12/2018/4839202/HĐTD ngày 22/03/2018; 100/2019/4839202/HĐTD ngày 11/09/2019 giữa Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và các Phụ lục hợp đồng tín dụng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng).

g) Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản Nợ bao gồm:

(1) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để xây dựng dự án nhà máy găng tay tại Xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thuộc sở hữu của Công ty và của các cá nhân cổ đông, người thân trong công ty. Tổng diện tích là 118.419 m2. Bao gồm tài sản sau:

a. Quyền sử dụng đất tại dự án nhà máy găng tay y tế thuộc sở hữu của công ty CP Găng tay Nam Việt bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 145, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058072 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 146, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058073 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 147, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058074 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 148, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058075 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 149, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058076 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 150, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058077 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2013.

(Theo Hợp đồng thế chấp số 11/2013/HĐ ngày 30/08/2013, và các Văn bản sửa đổi, bổ sung số 11.01/2017/4839202/SĐBS ngày 19/09/2017, đăng ký giao dịch đảm bảo số đăng ký 26416.000656 ngày 30/08/2013).

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 151, Tờ bản đồ số: 09 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 058417 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/10/2013. Theo Hợp đồng thế chấp số 01/2014/4839202/HĐBĐ ngày 12/05/2014; Đăng ký giao dịch bảo đảm số đăng kí 26416.000822 ngày 14/05/2014.

b. Quyền sử dụng đất do cổ đông Công ty làm chủ sở hữu theo Hợp đồng thế chấp số 46/2017/4839202/HĐBĐ ngày 19/09/2017; ĐKGDBĐ ngày 26/09/2017 bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 329, tờ bản đồ số: 02, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AĐ 838868 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 321, Tờ bản đồ số: 02, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AĐ 838866 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 321; Tờ bản đồ số: 02, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 494258 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 321; Tờ bản đồ số: 02, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AH 494259 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 121; Tờ bản đồ số: 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 797379 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 123; Tờ bản đồ số: 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 797381 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 125; Tờ bản đồ số: 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 797383 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 127; Tờ bản đồ số: 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 797385 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 53; Tờ bản đồ số: 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 177363 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 15/06/2006 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Triết.

(2) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 26, Tờ bản đồ số:02, địa chỉ: số 7B, Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số số 7020/99 do UBND TP.HCM cấp ngày 12/06/1999 thuộc sở hữu của ông Trần Ngọc Hoàng. Theo hợp đồng thế chấp số 03/2014/4839202/HĐBĐ ngày 09/09/2014; ĐKGDĐB số đăng ký 024638.TC.645 ngày 10/09/2014.

(3) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 21, Tờ bản đồ số: 73; địa chỉ: Số 23A, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 352542 do UBND Quận Bình Thạnh, TP.HCM cấp ngày 09/06/2014 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Tín và Bà Nguyễn Huỳnh Bích Trâm. Theo hợp đồng thế chấp số 02/2014/4839202/HĐBD ngày 30/08/2014 và 09/09/2014. ĐKGDĐB số 012733.TC.166 ngày 10/09/2014.

(4) Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 89; địa chỉ: Số 609/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, quận 3, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sổ hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797702715704614 do UBND Quận 3, TP.HCM cấp ngày 18/04/2008, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Thể và Bà Huỳnh Thị Bảy. Theo Hợp đồng thế chấp số 09/2013/HĐ ngày 01/08/2013 và 02/08/2013. Văn bản sửa đổi bổ sung số 09.01/2017/4839202/SĐBS ngày 19/09/2017. Đăng ký giao dịch bảo đảm số đăng ký 2013-0759-VP ngày 07/08/2013

 (5) Quyền sở hữu nhà ở và quyền sửu dụng đất ở tại thửa đất số 335, tờ bản đồ số 06; địa chỉ: Số 2/2, đường số 18, KP5, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70133231612 do UBND Quận Thủ Đức, TP.HCM cấp ngày 03/08/2004. Theo Hợp đồng thế chấp số 10/2013/HĐ ngày 01/08/2013 và 02/08/2013. Văn bản sửa đổi bổ sung số 10.01/2017/4839202/SĐBS ngày 19/09/2017. Đăng ký giao dịch bảo đảm số TT 44575 ngày 07/08/2013.

 (6) Hệ thống thiết bị dây chuyền thiết bị nhà máy sản xuất găng tay y tế (TSĐB là tổ hợp hệ thống MMTB, dây chuyền, các thiết bị phụ trợ sản xuất găng tay cao su y tế. Hiện nay mới hoàn thiện được 6/14 dây chuyền, dây chuyền số 7 thiếu một phần linh kiện, dây chuyền 8,9 mới chỉ xây dựng xong phần khung), đã ký kết hợp đồng thế chấp TS và đăng ký GDĐB theo quy định. Địa chỉ: Ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo Hợp đồng thế chấp số 64/2017/4839202/HĐBĐ ngày 02/10/2017. Đăng ký giao dịch bảo đảm số CE17068148BD ngày 25/10/2017.

(7) Một phần Hệ thống thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất găng tay y tế (04 máy sấy găng, 45.000 former, một phần linh kiện dây chuyền đơn), tại: Ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo Hợp đồng thế chấp số 45/2019/4839202/HĐBĐ ngày 05/04/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm số CE19023033BD ngày 16/04/2019.

(8) Một phần Hệ thống dây chuyền thiết bị nhà máy sản xuất găng tay y tế (17.060 Khuôn Former), tại: Ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo Hợp đồng thế chấp số 127/2019/4839202/HĐBĐ ngày 12/07/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm số CE190045798BD ngày 17/07/2019.

(9) MMTB, hạng mục khác do nhà cung cấp tại VN thực hiện (HT đường dây trung thế; HT đường dây cáp ngầm; Trạm xử lý nước thải; HT điều hòa không khí làm lạnh nước giải nhiệt; HT băng tải đóng gói SP; HT băng tải gỗ băm và than đá; HT máy nén khí; Bồn khuấy 70m3), tại: Ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo Hợp đồng thế chấp số 168/2019/4839202/HĐBĐ ngày 25/10/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm số CE19073438BD ngày 13/11/2019.

(10) Công trình trên đất tại nhà máy (Nhà xưởng; Kho hàng; Nhà khí nén; Xưởng kĩ thuật bảo trì; Hệ thống lạnh; Kho trộn hóa chất; Trạm điện a&b; Phòng Clo a&b; Nhà lò hơi, cấp liệu; Trạm xử lý nước thải và Hố hoàn thiện; Xưởng sản xuất 1; Kho hóa chất; Nhà ăn tập thể; Nhà bảo vệ 1 & 2: Tường rào; Bể nước ngâm & tháp nước, địa chỉ: Ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai. Theo Hợp đồng thế chấp số 168/2019/4839202/HĐBĐ ngày 25/10/2019. Đăng ký giao dịch đảm bảo số CE19073438BD ngày 13/11/2019.

(11) Tài sản là 4.895.057 cổ phiếu Công ty CP găng tay Nam Việt chưa niêm yết của cổ đông sáng lập. Theo Hợp đồng thế chấp số 75 - 78/2019/4839202/HĐTD ngày 20/06/2019. Đăng ký giao dịch bảo đảm số CE19051242BD,  CE19051243BD, CE19051244BD, CE19051245BD ngày 08/08/2019.

(12) Ngoài các tài sản bảo đảm nêu trên, Chi nhánh đã ký kết HĐTC số 02/2013/HĐTC ngày 01/08/2013; Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ tương lai số 02/2015/4839202/SĐBS ngày 23/09/2015, ĐKGDBĐ số 1349212040 ngày 13/11/2019 đối với các tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị hình thành trong tương lai (BIDV đã giải ngân).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

Giá Khởi điểm:

: 1.024.931.217.110 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, không trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm mười bảy nghìn, một trăm mười đồng)

- Tiền đặt trước

: 102.493.121.711 (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm mười một đồng).

- Tiền mua hồ sơ

: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ.

- Bước giá

: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng đấu.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày công khai thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2021 (Trong giờ hành chính) tại Tầng 4, tháp 2, Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc tại Phòng 11.04 Tầng 11, Tòa nhà  văn phòng IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Vào các ngày 01/11/2021 và 02/11/2021 tại tầng 4, tháp 3, tòa nhà Times Tower, số 35 Phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc tại Phòng 11.04 Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh  hoặc tại địa chỉ 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút vào các ngày 09/11/2021; 10/11/2021; kết thúc vào 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2021. Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh Thắng Lợi.

+ Số tài khoản:14710000608713 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp nơi bán hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, chấp nhận giá khởi điểm và thực hiện Quy chế của cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi ban hành có thể tham gia đấu giá tài sản (trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016).

Quý khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi. Trụ sở tại: Tầng 4, Tòa nhà Times Tower, số 35 phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội hoặc tại trụ sở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Thắng Lợi, Phòng 11.04 Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

ĐT: 024 3514 9763 - 0964710744

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Thông báo này thay cho giấy mời.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}