Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Gia Hiển với các nội dung như sau:

1. Thông tin về khoản nợ đấu giá:

- Công ty cổ phần Gia Hiển: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 101305470 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 2-4-2009, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 15/3/2017. Địa chỉ: Km số 3, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 là: 36.555.037.067 đồng. Trong đó: Nợ gốc là 23.376.265.067 đồng, nợ lãi trong hạn là 9.136.606.523 đồng, nợ lãi phạt quá hạn là 4.042.165.444 đồng.

- Thông tin tài sản đảm bảo cho khoản nợ:

+ Quyền sử dụng đất và  tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội thuộc quyền sở hữu của Ông Hà Văn Báu theo GCN QSD đất số BC 464362, số vào sổ cấp GCN: 3586.QĐ.UBND.2010 CH.00530.2010 do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 10/8/2010; thửa đất: 21(1); tờ bản đồ số: 41; diện tích: 753,5m2. Hình thức sử dụng: Riêng 753,5m2, chung: 0m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+  Hàng tồn kho và các khoản phải thu của Công ty cổ phần Gia Hiển.

2. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây: Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản;  có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm; có tối thiểu 3 đấu giá viên; có tối thiểu 3 chi nhánh/văn phòng đại diện; các tiêu chí khác theo yêu cầu của BIDV.

3. Giá khởi điểm dự kiến: Toàn bộ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn và phí (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ (giá trị tạm tính đến thời điểm 30/4/2021 là: 36.555.037.067 đồng).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 7 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 9 ngày kể từ ngày thông báo).

5. Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ pháp lý; Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, phương án bán đấu giá; Thư đăng ký bán đấu giá và các cam kết khác của tổ chức bán đấu giá (nếu có).

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Trọng Quang - Trưởng phòng KHDN5 (Email: Quanglt@bidv.com.vn; SĐT: 0243.965668(763)/ 0903.445.052).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}