Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ như sau:

Thông tin khoản nợ

Tên khoản nợ: Toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông tại BIDV Đông Đô.

Tên tài sản bảo đảm:

Tài sản 01: Các công trình trên đất tại cảng Hải Thịnh, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (bao gồm: Nhà văn phòng, kho bách hóa, nhà bảo vệ, cầu tàu số 1, cầu tàu số 2, kè tôn tạo bãi N-1, kè tôn tạo bãi N-2, đường điện và trạm 320 KVA, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, mạng cấp nước, đường ô tô bãi bằng, bể chứa nước, trạm bơm cấp nước) các công trình này được xây dựng trên phần diện tích đất 48.976 m2, đây là đất đi thuê với thời hạn thuê 50 năm theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 920648 do UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 11/09/2008.

Tài sản 02: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng văn phòng số 67 SĐ-CG-VP/SD1-VINASHIN/2005 ngày 10/08/2005. Tài sản chuyển nhượng là Tầng 12 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, diện tích: 380,16 m2. 

Giá khởi điểm tạm tính: 56.618.651.540 VND (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười tám triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn, năm trăm bốn mươi đồng)

(Mức giá khởi điểm chính xác sẽ được thống nhất tại thời điểm BIDV ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ)

Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Đông Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Khách hàng 3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.

Địa chỉ: Số 27 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đầu mối liên hệ:

Ông Văn Minh Thắng (mail: thangvm@bidv.com.vn; ĐT:0979.988.118).

Ông Vũ Văn Điện (mail: dienvv@bidv.com.vn; ĐT: 0972.668. 683).

Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác phù hợp với quy định của BIDV

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật..

BIDV Đông Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Đông Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}