Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Toàn bộ khoản vay của Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Đô Thành tại BIDV – CN Bến Nghé

- Tài sản đảm bảo của khoản nợ:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 231, TBĐ 30 theo GCN số AK040461 (Số vào sổ cấp GCN T00021) do Sở TN & MT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/11/2007 tại Thị Trấn Madagui, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng:

* Đất ở:

- Thửa đất số: 231Tờ bản đồ số: 30

- Diện tích: 23.154m2                          Hình thức sử dụng: riêng 23.154m2

- Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Trúc Phương – Madagui).

- Thời hạn sử dụng đất: đến 11/9/2057

- Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

* Tài sản gắn liền trên đất:/.

 - Chủ sở hữu tài sản đảm bảo: Công ty cổ phần Trúc Phương

- Giá khởi điểm: bằng toàn bộ dư nợ gốc, dư nợ lãi và phí phạt quá hạn của khoản nợ đến thời điểm BIDV ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ (tạm tính đến ngày 10/10/2022 là 34.457.273.973(bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi ba đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Bến Nghé phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé, Phòng Quản lýrủi ro.Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Hoàng Xuân Tình – Trưởng Phòng Quản lýrủi ro (email: tinhhx@bidv.com.vn)

+ Ông Nguyễn Vương Huy – Phó Trưởng Phòng Quản lý rủi ro(email: huynv3@bidv.com.vn)

+ Số điện thoại: 84 (8) 39 306 718

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu của BIDV Bến Nghé). Tổ chức đấu giá tài sản chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin do mình cung cấp.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Bến Nghé sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bến Nghé không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}