Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Thanh An An tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch bán nợ.

- Tổng dư nợ của khoản vay tính đến ngày 30/11/2019 là 107.348.791.755 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ, ba trăm bốn tám triệu, bảy trăm chín mươi mốt ngàn, bảy trăm năm mươi năm đồng), trong đó dư nợ gốc là 50.779.168.000 đồng, dư nợ lãi và phí phạt là 56.569.623.755 đồng.

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: 30 Quyền sử dụng đất: đất  ở tại đô thị (xây dựng nhà ở) tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thanh An An theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. (Chi tiết phụ lục đính kèm).

2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh.

Địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

4. Giá khởi điểm: 108.090.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng).

5. Khoản tiền đặt trước: 10.809.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm lẻ chín triệu đồng) tương đương với 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17 giờ 00 phút ngày 04/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh và tại Trung tâm Xử lý nợ BIDV - địa chỉ: Tầng 6, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM – Điện thoại liên hệ: 028.62762586.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 17 giờ 00 phút ngày 04/02/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 04/02/2020, 05/02/2020 và 06/02/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá khoản nợ và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 07/02/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh - địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}