Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Thông tin khoản nợ:

- Khách hàng vay: Công ty Cổ phần An Thịnh.

- Địa chỉ của khách hàng: Số 11, tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Giá trị khoản nợ tính đến ngày 28/2/2022 là: 69.064.403.750đ, cụ thể:

- Nợ gốc: 35.703.368.763 đồng

- Nợ lãi: 33.361.034.981 đồng.

- Giá trị tài sản bảo đảm: 33.646.000.000đ.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV… phải nhận được trong thời hạn 9 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Tổ xử lý nợ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 57, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đầu mối liên hệ: Ông Tạ Đình Phấn  (email: phantd@bidv.com.vn; sđt: 0981575979).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

 Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

BIDV Bắc Kạn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Bắc Kạn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}