Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 86 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1. Moody’s công bố hoàn thành rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV

2. BIDV - Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á

3. BIDV hỗ trợ Bệnh viện Nhi TW phòng chống dịch Covid-19

4. BIDV tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống Covid 19 tại nhiều địa phương

5. Khai giảng lớp học trực tuyến bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 1/2021

6. BIDV mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2019

7. Phóng sự Đề án Quản lý rủi ro Công nghệ thông tin

 

Video khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}