Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 85 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1. AFD cung cấp hạn mức 100 triệu USD cho BIDV

2. BIDV thuộc nhóm 500 Ngân hàng lớn nhất Châu Á

3. BIDV và Xuân Mai Corp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

4. BIDV hỗ trợ ngành y tế phòng chống dịch Covid-19

5. Hoạt động ý nghĩa của BIDV tại tâm dịch Bắc Giang

6. BIC ủng hộ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19

7. Cảnh báo tin nhắn lừa đảo giả mạo BIDV

8. BIDV tổ chức cuộc thi vũ đạo “SmartBanking Challenge”

 

Video khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}