Trả góp lãi suất 0% dành cho chủ thẻ tín dụng BIDV tại Anh ngữ ILA

Tên Đối tác: Anh ngữ ILA

Địa chỉ áp dụng: tại toàn bộ hệ thống anh ngữ Ila trên toàn quốc, cập nhật tại https://ila.edu.vn/centers

Lĩnh vực hoạt động: Giải trí/giáo dục

Kì hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng

Sản phẩm/Dịch vụ áp dụng:  Các khóa học tiếng Anh.

Danh mục sản phảm áp dụng theo quy định của ĐVCNT trong từng thời kỳ

Trả góp thẻ tín dụng, Trả góp thẻ tín dụng BIDV

Tin tức khác

Điểm trả góp thẻ tín dụng_Cá nhân - 06/08/2020

Trả góp lãi suất 0% tại American Study

Điểm trả góp thẻ tín dụng_Cá nhân - 03/08/2020

Trả góp lãi suất 0% tại TTTM Hương Giang

Điểm trả góp thẻ tín dụng_Cá nhân - 03/08/2020

Trả góp lãi suất 0% tại Fitin

Điểm trả góp thẻ tín dụng_Cá nhân - 21/07/2020

Trả góp lãi suất 0% tại Redfit Fitness & Yoga
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}