BIDV trân trọng thông báo: Từ ngày 01/03/2019, BIDV ngừng cung cấp dịch vụ BUNO. Quý khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ BIDV Smartbanking thay thế.

Các hình thức đăng ký mới dịch vụ BIDV Smartbanking:

-  Cách 1: Đăng ký tại điểm giao dịch BIDV gần nhất

-  Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên Ứng dụng BIDV Smart Banking (áp dụng cho Khách hàng đã sử dụng dịch vụ BIDV Online/Bankplus và đã tải thành công ứng dụng BIDV Smart Banking trên điện thoại di động)

-  Cách 3: Đăng ký dịch vụ trực tuyến tại https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ 

BIDV trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của BIDV. Điện thoại hỗ trợ: Hotline 1900 9247

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}