Từ ngày 15/03/2021, BIDV chính thức triển khai dịch vụ khóa thẻ quốc tế/nội địa qua tin nhắn với nội dung như sau:

1.  Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế/nội địa BIDV

2. Điều kiện áp dụng:

+           Thẻ đang ở trạng thái hoạt động: trạng thái ACTV (thẻ nội địa) hoặc Blank (thẻ quốc tế)

+           Số điện thoại nhắn tin: là số điện thoại đã đăng ký dịch vụ BSMS và dịch vụ 100 – Tất cả các dịch vụ vấn tin.

+           Thông tin giấy tờ tùy thân (chứng minh thư/hộ chiếu) đã đăng ký với BIDV

3. Cú pháp tin nhắn:

Khóa 01 thẻ nội địa/thẻ quốc tế KHOA_[6 số đầu]_[4 số  cuối]_[Số ID] gửi 8149
Khóa tất cả thẻ nội địa

KHOA_[Số ID] gửi 8149

Trong đó:

+           KHOA: là mã xác định chức năng khóa thẻ qua tin nhắn của BIDV

+           [6 số đầu]_[4 số cuối]: 6 số đầu và 4 số cuối của số thẻ cần khóa

+           [Số ID]: là số giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Hộ chiếu khách hàng đã đăng ký với BIDV. Đối với số hộ chiếu, khách hàng nhập cả ký tự chữ và nhập liền với ký tự số. Ví dụ: B123456

+           Dấu “_” là khoảng trắng trong tin nhắn

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}