BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM "Hoàn tiền 100.000đ khi mua sắm online tại SPEED Lotte" dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV  từ ngày 01/04 đến ngày 30/04/2020.  Danh sách chi tiết theo file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}