Thời gian triển khai: Từ ngày 13/9/2019 đến ngày 12/9/2020

BIDV xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng tính năng bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế hạng bạch kim năm 2019 như sau:

Phạm vi triển khai: các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

Đối tượng áp dụng: chủ thẻ quốc tế hạng bạch kim (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ), cụ thể : thẻ BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Premier (đầu BIN : 427126), thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum (đầu BIN : 53051500), thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cashback (khi triển khai) và thẻ ghi nợ BIDV MasterCard Platinum (đầu BIN : 517453), với quy định về giới hạn độ tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi, còn hiệu lực (gọi là Chủ thẻ BIDV).

Nội dung bảo hiểm : bảo hiểm tai nạn cá nhân trong chuyến đi với số tiền bảo hiểm lên đến 10,5 tỷ đồng. Sản phẩm do Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cung cấp.

Đối tuợng được bảo hiểm :

- Tất cả Chủ thẻ BIDV tại mục Đối tượng áp dụng, có 100% Chi phí Vận chuyển được thanh toán bằng Những loại thẻ BIDV được tham gia bảo hiểm; và

- Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 23 tuổi của Chủ thẻ BIDV nếu 100% Chi phí Vận chuyển của họ được thanh toán bằng Những loại thẻ BIDV được tham gia bảo hiểm của Chủ thẻ BIDV.

Phạm vi bảo hiểm : Bồi thường cho Tai nạn cá nhân xảy ra trong Chuyến đi bằng đường hàng không ra nước ngoài và nội địa của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm và hướng dẫn yêu cầu bồi thường : chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}