BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM "Hoàn tới 500.000 đồng khi mua sắm tại Zara Việt Nam cùng thẻ BIDV” dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV  từ ngày 16/11/2019 đến ngày 19/01/2020: Danh sách chi tiết theo file đính kèm.

Thời gian trả thưởng cho khách hàng: trước ngày 01/03/2020.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}