BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM " Ưu đãi mua sắm tại Hệ thống cửa hàng Maison” dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV  từ ngày 08/11/2019 đến ngày 19/11/2019. 

Danh sách chi tiết theo file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}