Thời gian triển khai: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 04/04/2022

Đối tượng áp dụng:  Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite do BIDV phát hành, còn hiệu lực (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ - đầu BIN 402460).

Nội dung bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn cá nhân trong chuyến đi với số tiền bảo hiểm lên đến 1.000.000 USD và đi kèm các quyền lợi bảo hiểm:

 • Chi phí y tế
 • Dịch vụ hồi hương
 • Hành lý và tư trang
 • Chuyến đi bị trì hoãn
 • Hành lý cá nhân bị trì hoãn
 • Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân

Người được bảo hiểm: Tất cả các chủ thẻ của BIDV Visa Infinite (bao gồm chủ thẻ chính và/hoặc chủ thẻ phụ) thuộc loại thẻ được tham gia bảo hiểm và là gia đình của người được bảo hiểm gồm: Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 24 tuổi của chủ thẻ.

Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu

Bồi thường cho tai nạn cá nhân xảy ra trong chuyến đi bằng đường hàng không (nội địa hoặc quốc tế) của Người được bảo hiểm từ điểm khởi hành đến điểm đến ghi trên vé máy bay của Người được bảo hiểm. Chuyến đi có thể là chuyến đi một mình, đi cùng với nhóm, hoặc chuyến đi nghỉ.

Quy tắc bảo hiểm và hướng dẫn yêu cầu bồi thường: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}