Thời gian ưu đãi:

Từ 0h00-23h59 các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 01/08/2020 đến 31/10/2020.

Nội dung ưu đãi:

 • - Mỗi giao dịch mua sắm và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV trên POS BIDV của chuỗi cửa hàng KIDS PLAZA tại các địa điểm áp dụng khuyến mại sẽ được hoàn tiền như sau:
  • + Ngày giao dịch: thứ 7 & chủ nhật hàng tuần trong thời gian khuyến mại
  • + Giá trị thanh toán qua thẻ tối thiểu: 500.000 VNĐ/hóa đơn
 • - Tỷ lệ hoàn tiền đối với từng loại thẻ:
  • + Thẻ quốc tế hạng bạch kim trở lên: Hoàn 15% (tối đa 1.000.000 VND/hóa đơn)
  • + Thẻ quốc tế hạng khác: Hoàn 10% (tối đa 1.000.000 VND/hóa đơn)
 • - Mỗi khách hàng được hoàn tiền với số lần không giới hạn, tổng giá trị hoàn tiền tối đa 1.000.000 VND/khách hàng mỗi tháng diễn ra ưu đãi.
 • - Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm tại cuối trang

Phạm vi áp dụng: chuỗi cửa hàng KIDS PLAZA sử dụng POS BIDV trên cả nước (bao gồm nhưng không giới hạn tại file đính kèm cuối trang)

Sản phẩm áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ quốc tế doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ được áp dụng khuyến mại gồm:

 • - Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim trở lên: BIDV Visa Infinite, thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum Cash Back, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum.
 • - Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ ghi nợ BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.

CTKM đã kết thúc ngày 03/10/2020.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}