1. Tên chương trình: VISA DINING PROGRAM

2. Ưu đãi:

- Tận hưởng chiết khấu 25% giá trị hóa đơn (bao gồm các món ăn và món uống), khi phát sinh chi tiêu với hóa đơn giá trị từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Tận hưởng chiết khấu 50% giá trị hóa đơn, tối đa là 2.000.000 đồng (bao gồm các món ăn và món uống) khi phát sinh chi tiêu với hóa đơn giá trị trên 3.000.000 đồng.

3. Đối tượng áp dụng:

Chủ thẻ VISA Platinum, VISA Signature, VISA Infinite các hạng. 

4. Thời gian áp dụng:

Từ 00:01 GMT ngày 25 tháng 04 năm 2021 đến 23:59 GMT ngày 31 tháng 07 năm 2021 

5. Danh sách các Nhà hàng của Chương trình: tại file đính kèm

6. Điều kiện áp dụng:

- Việc đặt chỗ phải được thực hiện trước 24h so với giờ sử dụng dịch vụ thông qua Hotline (028) 38240515 hoặc email đến visadining@aspirelifestyles.com.

-  Chủ thẻ được tận hưởng đặc quyền cao cấp khi thỏa điều kiện chi tiêu của chương trình và thanh toán bằng thẻ Visa Platinum/Signature/Infinite đã đăng ký. Để tránh hiểu nhầm, chủ thẻ sẽ không được hưởng đặc quyền này nếu không thỏa được điều kiện chi tiêu của chương trình.

- Chủ thẻ có thể đặt bàn khi đã hoàn tất lần đặt bàn trước.

- Để bảo đảm quyền lợi, chủ thẻ cần mang theo thẻ Visa được sử dụng để đặt bàn và nhà hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}