Chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV có hạn mức tín dụng thẻ từ 100 triệu trở lên, duy trì dư nợ thẻ (đến thời điểm 31/12/2019) và có doanh số giao dịch thẻ hợp lệ.

1. Thời gian khuyến mại: từ ngày 14/12/2019 đến hết 14/01/2020

2. Nội dung ưu đãi

Tặng 01 triệu đồng/chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế BIDV có hạn mức tín dụng từ 100 triệu đồng trở lên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Dư nợ thời điểm 31/12/2019 đạt tối thiểu 60% hạn mức tín dụng thẻ, tăng tối thiểu 10% so với thời điểm 30/11/2019

- Khách hàng không quá hạn thanh toán thẻ trong 02 kỳ sao kê gần nhất

- Doanh số giao dịch (bao gồm cả giao dịch thanh toán và ứng tiền mặt) của thẻ trong khoảng thời gian từ 14/12/2019 đến hết ngày 14/01/2020 đạt tối thiểu 60 triệu đồng.

- Chi tiết theo thể lệ đính kèm

3. Sản phẩm áp dụng khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV (không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên). Cụ thể các loại thẻ sau: Hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Vàng (Visa Precious, Visa Smile); hạng Bạch Kim (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum/Visa Premier và Infinite).

the tin dung, hoan tien, du no
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}