Thời gian ưu đãi: Từ ngày 01/07 đến ngày 31/08/2019 (Nguyễn Kim) và Các ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần từ 17/05/2019 đến 15/07/2019 (VinPro); Các ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần từ 15/06 đến 18/08/2019 (Pico)

I. Nguyễn Kim

1. Thời gian ưu đãi: Từ ngày 01/07/2019 đến 31/08/2019

2. Nội dung ưu đãi:

- Giảm 500.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV với hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên khi mua hàng và thanh toán tại hệ thống điện máy Nguyễn Kim.

- Mỗi chủ thẻ được ưu đãi giảm giá 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Chủ thẻ BIDV MasterCard/Visa khi tham gia chương trình này có thể được hưởng ưu đãi giảm thêm lên đến 1 triệu đồng từ tổ chức thẻ quốc tế theo từng thời kỳ

3. Đối tượng áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ được áp dụng gồm:

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

- Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum, thẻ ghi nợ BIDV Premier.

- Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.

4. Phạm vi áp dụng: Tất cả các điểm giao dịch của Nguyễn Kim trên toàn quốc: www.nguyenkim.com.

II. VinPro

1. Thời gian ưu đãi: Các ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần từ 17/05/2019 đến 15/07/2019

2. Nội dung ưu đãi:

- Hoàn tiền  500.000 VNĐ cho hóa đơn có giá trị từ 8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ thanh toán trên POS BIDV vào các ngày thứ 6, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong thời gian khuyến mại

- Hoàn tiền 1.000.000 VNĐ cho hóa đơn có giá trị từ 15.000.000 VNĐ trở lên thanh toán trên POS BIDV vào các ngày thứ 6, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong thời gian khuyến mại

- Mức hoàn tiền tối đa 1.500.000 VNĐ/chủ thẻ trong thời gian triển khai chương trình.

- Sản phẩm áp dụng khuyến mại: tivi, điện thoại, laptop

3. Đối tượng áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ được áp dụng gồm:

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

- Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum, thẻ ghi nợ BIDV Premier.

- Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.

4. Phạm vi áp dụng: Tất cả các điểm kinh doanh của Vinpro  trên toàn quốc: https://vinpro.net/he-thong-trung-tam.html

III. Pico

1. Thời gian ưu đãi: Các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ 15/06/2019 đến 18/08/2019

2. Nội dung ưu đãi:

- Hoàn tiền 10% cho chủ thẻ Tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế  BIDV khi thanh toán bằng thẻ quốc tế của BIDV qua POS BIDV tại hệ thống siêu thị PICO vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Mức chiết khấu được áp dụng đối với các hóa đơn mua hàng từ 5.000.000VNĐ trở lên, và mức chi khuyến mại tối đa 1.000.000VNĐ/chủ thẻ trong thời gian triển khai chương trình.

- Áp dụng đồng thời cùng chương trình ưu đãi trả góp 0% bằng thẻ tín dụng BIDV.

3. Đối tượng áp dụng:

Thẻ quốc tế BIDV không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ được áp dụng gồm:

- Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

- Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum, thẻ ghi nợ BIDV Premier.

- Thẻ quốc tế hạng khác: thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.

4. Phạm vi áp dụng: Tất cả các điểm kinh doanh của Pico  trên toàn quốc:https://pico.vn/he-thong-sieu-thi

mua sam, dien may, Nguyen Kim, VinPro, Pico
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}