I. Ưu đãi tại Adayroi.com

Thời gian ưu đãi: Từ 00h00 - 23h59 các ngày thứ 6 hàng tuần từ 02/08/2019 đến 17/01/2020 và các ngày đặc biệt: 08/08, 15/08, 10/10, 11/11, 12/12, 24/12.

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 200.000 đồng cho khách hàng mới (lần đầu đăng ký tài khoản tại Adayroi) và 150.000 đồng khách hàng hiện hữu (đã có tài khoản Adayroi) khi thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV cho đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

- Khách hàng mới nhập mã BIDVNEW để được giảm 200.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: tại file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Website: www.adayroi.com

II. Ưu đãi tại Tiki.vn

Thời gian ưu đãi: Từ 9h-24h các ngày thứ 6 hàng tuần từ 02/08/2019 đến 17/01/2019 và các ngày 09/09, 10/10, 11/11, 12/12/2019

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hằng tuần của mỗi đợt khuyến mại.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: tại file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Tại app của Tiki hoặc trang thương mại điện tử www.tiki.vn

III. Ưu đãi tại Shopee.vn

Thời gian ưu đãi:

- Từ 9h-24h các ngày thứ 6 hàng tuần từ ngày 02/08/2019 đến hết ngày 17/01/2020:

- Từ 9h đến 24h: các ngày Big Campaign: 08/08, 09/09, 10/10, 09/11 – 11/11, 10/12 – 12/12/2019

- Các Ngày Không Tiền Mặt: ngày 29 và 30 các tháng 8, 9, 10, 11, 12/2019

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế BIDV có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hàng tuần.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp 1 lần/1 tháng trong thời gian diễn ra chương trình.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: tại file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready,  BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Tại app của Shopee hoặc trang thương mại điện tử www.shopee.vn

IV. Ưu đãi tại Lazada.vn

Thời gian ưu đãi: Bắt đầu lúc 9h00 đến 23h59 các ngày thứ 6 hàng tuần từ 06/09/2019 đến hết 12/12/2019 và các ngày đặc biệt: 9/9/2019, 9,10,11/11/2019, 10,11,12/12/2019 (tương đương 21 ngày áp dụng ưu đãi)

Nội dung ưu đãi:

- BIDV giảm trực tiếp 150.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV cho đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên vào các ngày thứ 6 hàng tuần và các ngày đặc biệt trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

- Khách hàng nhập mã BIDVFRI ở bước thanh toán để được giảm giá.

- Mỗi tài khoản đăng nhập được ưu đãi giảm trực tiếp tối đa 3 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

- Ưu đãi được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/nhập mã giảm giá khác.

- Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Premier, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Vietravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Mastercard Vietravel

- Thẻ ghi nợ: BIDV Mastercard Platinum, BIDV Mastercard Premier, BIDV Mastercard Ready, BIDV Mastercard Vietravel, BIDV Mastercard Young +.

Phạm vi áp dụng: Website: www.Lazada.vn

 

online friday, Tiki, Shopee, Adayroi, Lazada
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}