Thời gian ưu đãi: Từ 00:00:00 ngày 16/6/2019 đến 23:59:59 ngày 30/6/2019

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Ghi nợ nội địa BIDV Napas (Thẻ ATM BIDV) và các chủ thẻ khác theo thể lệ chi tiết của Chương trình.

Nội dung ưu đãi:

Tặng thưởng 20 phiếu quà tặng du lịch trị giá 25 triệu đồng cho các chủ thẻ ghi nợ nội địa của các Ngân hàng tham gia Chương trình và có tổng giá trị thành công thanh toán bằng 01 (một) số thẻ qua máy POS cao nhất trong thời gian khuyến mại.

Điều kiện điều khoản:

- Chủ thẻ ghi nợ nội địa có tổng giá trị giao dịch thanh toán thành công qua POS bằng 01 (một) số thẻ cao nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.

- Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ ghi nợ nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.

- Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ ưu tiên tặng thưởng cho khách hàng đạt giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}