Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 07/02/2021, Chủ thẻ tín dụng BIDV nhận hoàn tiền đến 1 triệu đồng khi mua sắm và đăng ký trả góp tại các Đối tác liên kết của BIDV.

Tên chương trình: “Mua sắm thả ga - Trả góp nhận quà””.

Thời gian: Các ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần từ 17/12/2020 đến 07/02/2021.

Loại thẻ và phạm vi áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV (ngoại trừ Thẻ tín dụng doanh nghiệp và Thẻ thu phí viên) phát sinh giao dịch trả góp tại Đối tác liên kết (sau đây gọi tắt là ĐTLK) của BIDV (các đối tác có ký kết hợp đồng hợp tác với BIDV về việc cung cấp dịch vụ trả góp thẻ tín dụng) trong thời gian diễn ra chương trình và được chuyển đổi thành công giao dịch trả góp thẻ tín dụng.

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV đăng ký và chuyển đổi thành công giao dịch trả góp thẻ tín dụng.

Nội dung khuyến mại:

- Hoàn 500.000 đồng cho giao dịch trả góp hợp lệ có giá trị giao dịch từ 10 triệu đồng tới dưới 20 triệu đồng trong thời gian diễn ra CTKM.

- Hoàn 1.000.000 đồng cho giao dịch trả góp hợp lệ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra CTKM.

Điều kiện khuyến mại:

- Chương trình chỉ áp dụng cho giao dịch được Chủ thẻ đăng ký trả góp thông qua ĐTLK, không áp dụng đối với các giao dịch được Chủ thẻ chủ động đăng ký trả góp với BIDV qua kênh tin nhắn.

- Khuyến mại được chi trả cho chủ thẻ chính. Tất cả giao dịch của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính để được hưởng khuyến mại.

- Mỗi thẻ tín dụng chỉ được hoàn tiền 1 lần cho giao dịch trả góp đầu tiên trong thời gian diễn ra CTKM.

 (Chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại tại Phụ lục đính kèm)

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}