1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 30/11/2022
 2.  Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân BIDV (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ, không bao gồm thẻ BIDV Visa Infinite, thẻ thu phí viên và các thẻ định danh phân khúc khách hàng cao cấp theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ).
 • Hạng Bạch Kim: BIDV Visa Premier, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Platinum Cashback, BIDV Vietravel Platinum.
 • Hạng Vàng – Chuẩn: BIDV Precious, BIDV Flexi Low fee, BIDV Flexi, BIDV Vietravel Standard Credit.
 1. Đối tượng khuyến mại:
 • Đã từng phát sinh giao dịch trong khoảng thời gian 04 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến 30/04/2022) nhưng không phát sinh giao dịch giai đoạn tiếp theo (từ ngày 01/05/2022 đến hết ngày 31/08/2022).
 • Nhận được thông tin chương trình do BIDV gửi/thông báo qua một trong các kênh Email/SMS/OTT SmartBanking/TT CSKH
 1. Cơ chế khuyến mại:
STT Hạng Thẻ Doanh số giao dịch yêu cầu (đồng)  Số tiền hoàn (đồng) 
1 Bạch Kim  2.000.000 300.000
2 Vàng - Chuẩn 1.000.000 200.000

Thể lệ chi tiết tại file đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}