Nội dung ưu đãi: Hoàn tiền lên đến 5%, tối đa 2 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ chính có tổng doanh số Online (*) tại nước ngoài đạt các mốc doanh số như sau trong từng đợt khuyến mại:

 • - Hoàn 1%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 10 triệu đến 20 triệu đồng
 • - Hoàn 2%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 20 triệu đến 40 triệu đồng
 • - Hoàn 5%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 40 triệu đồng

(*) Giao dịch Online tại nước ngoài: là giao dịch sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các website/ứng dụng thuộc ĐVCNT được quản lý bởi các ngân hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam (căn cứ vào mã quốc gia của ngân hàng – Acquirer bank country code)

Thời gian: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/11/2020 hoặc kết thúc khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước và chia thành 02 đợt khuyến mại như sau:

 • - Đợt 1: từ ngày 15/7/2020 đến ngày 14/9/2020
 • - Đợt 2: từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/11/2020

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV thương hiệu Visa, không bao gồm thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Platinum Cash Back, Visa Premier, Visa Precious, Visa Smile, Visa Flexi, Visa Business.

Lưu ý: Chỉ áp dụng với những chủ thẻ đăng ký tham gia chương trình bằng cách dùng số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng khi phát hành thẻ BIDV Visa, nhắn tin theo cú pháp: “BIDV DK” gửi đến đầu số 8149

Quy định về thời gian nhắn tin tham gia chương trình như sau:

 • - Chủ thẻ nhắn tin từ 15/7/2020 đến ngày 14/9/2020: được xét thưởng cả 2 đợt của chương trình khuyến mại
 • - Chủ thẻ nhắn tin từ 15/9/2020 đến 14/11/2020: chỉ được xét thưởng đợt 2 của chương trình khuyến mại
 • - Chủ thẻ nhắn tin sau 14/11/2020: không được xét thưởng chương trình khuyến mại này

Thể lệ chi tiết đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}