CTKM dành tặng ưu đãi tới chủ thẻ nội địa BIDV tại McDonald’s từ nay đến ngày 28/2/2021

Nôi dung ưu đãi:

Giảm 50% giá trị thanh toán, tối đa 100.000 VND/giao dịch cho Khách hàng thanh toán bằng Thẻ nội địa BIDV tại hệ thống các cửa hàng của McDonald's và đáp ứng điều kiện áp dụng của Chương trình

Địa điểm áp dụng: Toàn bộ hệ thống các cửa hàng của McDonald’s trên toàn quốc

Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ghi nợ nội địa BIDV (BIDV Smart, BIDV Harmony, BIDV eTrans, BIDV Moving)

Điều kiện áp dụng của Chương trình:

- Áp dụng cho Giao dịch Thẻ nội địa BIDV thanh toán thành công tại quầy thanh toán (POS) thuộc hệ thống cửa hàng McDonald’s Việt Nam.

- Chương trình khuyến mại này được áp dụng  đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của McDonald’s.

- Chương tình khuyến mãi này không áp dụng cho dịch vụ giao hàng McDelivery và thanh toán qua màn hình tương tác gọi món của McDonald’s

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}