Thời gian ưu đãi: Từ ngày 07/04/2020 đến hết ngày 06/07/2020

Đối tượng áp dụng: Thẻ quốc tế Visa (không bao gồm thẻ doanh nghiệp và Thu phí viên). Cụ thể các loại thẻ sau: Hạng Chuẩn (Visa Flexi), hạng Gold (Visa Precious); hạng Platinum (Visa Platinum , Visa Platinum Cashback và Visa Premier).

Nội dung ưu đãi:

 • Hạng Platinum: Hoàn 1.000.000 VND cho khách hàng thực hiện tối thiểu 03 giao dịch với giá trị tối thiểu của mỗi giao dịch là 2.000.000 VND trong thời gian triển khai CTKM.
 • Hạng Gold: Hoàn 500.000 VND cho khách hàng thực hiện tối thiểu 03 giao dịch với giá trị tối thiểu của mỗi giao dịch là 1.000.000 VND trong thời gian triển khai CTKM.
 • Hạng Classic: Hoàn 200.000 VND cho khách hàng thực hiện tối thiểu 03 giao dịch với giá trị tối thiểu của mỗi giao dịch là 500.000 VND trong thời gian triển khai CTKM.

Thể lệ chi tiết của chương trình: xem file đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}