Từ ngày 1/6 đến 13/9/2020, BIDV triển khai chương trình khuyến mại chào hè với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng phát hành mới thẻ

1. Thời gian khuyến mại:

- Thời gian phát hành thẻ/đăng ký BIDV Pay+: từ 01/06/2020 đến hết ngày 13/09/2020

- Thời gian ưu đãi hoàn phí: hết 31/12/2020.

2. Sản phẩm dịch vụ áp dụng:

- Thẻ Ghi nợ nội địa chip Etrans và thẻ từ Harmony, trừ thẻ Etrans liên kết đến tài khoản USD

- Dịch vụ BIDV Pay+

3. Đối tượng khuyến mại:

- Khách hàng phát hành mới thẻ chip GNNĐ Etrans và thẻ từ Harmony của BIDV (trừ thẻ Etrans liên kết tài khoản ngoại tệ) đáp ứng điều kiện: Chủ thẻ là khách hàng cá nhân mới của BIDV (có ngày mở CIF trong thời gian khuyến mại)

- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ BIDV Pay+.

4. Nội dung khuyến mại:

- Ưu đãi 1: Mở thẻ “0” phí

+ Thẻ từ Harmony: Miễn phí phát hành, miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu.

+ Thẻ chip Etrans: Giảm 50% phí phát hành và miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu.

- Ưu đãi 2 : Cài BIDV Pay+ - Rút tiền “0” phí

Hoàn phí rút tiền khi rút tiền trên ATM BIDV bằng thẻ GNNĐ và/hoặc GNQT qua ứng dụng BIDV Pay+ cho khách hàng đăng ký mới BIDV Pay+ trong thời gian khuyến mại.

Chi tiết tham khảo tại thể lệ đính kèm

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}