Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2019

*Thẻ hợp lệ: BIDV Visa Infinite, BIDV Vísa Premỉer, BIDV Visa Platinum,

*Kênh khuyến mãi: Đặt trước Online hoăc Gọi điện thoại (028-38240-57)

Ưu đãi phí ra sân cho chủ thẻ Visa : Miễn phí cho chủ thẻ cho Visa Infinite và giảm 50% phí ra sân cho chủ thẻ Visa Platinum, Vísa Premỉer

*Điều kiện và điều khoản áp dụng: Để tìm hiểu thêm về chương trình, xin gọi hotline: 08 38240 578, hoặc email: inquiries.visagolf@aspirelifestyles.com. Đặt giữ chỗ tùy thuộc vào tình trạng sân golf.

Các sân golf tham gia chương trình:

Miền Nam:
• Vietnam Golf & Country Club, District 9, Ho Chi Minh City.
• Long Thanh Golf Resort, Dong Nai
• Bo Chang Dong Nai Golf Club

Miền Trung:
• Da Nang Golf Club (The Dune Golf Course)
• FLC Quy Nhon Golf Link, Quy Nhon

Miền Bắc:
• King’s Island Golf Club, Son Tay, Hanoi.
• Chi Linh Star Golf & Country Club, Hai Duong

diem uu dai vang, doi song, golf

Ưu đãi hấp dẫn

 • Mức giá trị ưu đãi

  50% phí ra sân

Tin tức khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}