Thời gian ưu đãi: Từ ngày 01/01 đến 30/12/2019

Nội dung ưu đãi:

- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán

- Chỉ áp dụng một mức ưu đãi duy nhất, không áp dụng song song với các chương trình khuyến mại khác

Đối tượng áp dụng:

- Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV bao gồm: BIDV Visa Platinum, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Vietravel Platinum, BIDV Precious, BIDV Flexi, BIDV Vietravel standard.

- Chủ thẻ ghi nợ quốc tế: BIDV Ready, BIDV Vietravel Debit, BIDV Premier Vietravel Debit, BIDV Premier, BIDV Young Plus.

- Chủ thẻ ghi nợ nội địa: BIDV Harmory, BIDV Etrans, BIDV Moving và các thẻ liên kết.

Phạm vi áp dụng: 190-192 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

diem uu dai vang, am thuc
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}