A - Z những điều cần biết về 45 ngày miễn lãi của thẻ tín dụng


Lãi suất thẻ tín dụng là phần chi phí mà khách hàng phải chi trả khi thanh toán dư nợ không đúng hạn. Tuy nhiên, với tính năng thẻ tín dụng miễn lãi 45 ngày, bạn sẽ tận dụng được tối đa thời gian miễn lãi để mua sắm, giao dịch bằng thẻ tín dụng thoải mái mà không bị mất phí tiền lãi.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hiện

1. Hiểu đúng về thời gian miễn lãi 45 ngày của thẻ tín dụng

Thời gian miễn lãi 45 ngày của thẻ tín dụng là khoảng thời gian để chủ thẻ cân đối tài chính và thực hiện nghĩa vụ chi trả tổng dư nợ của kỳ trước mà không phải trả phí/tiền lãi cho những khoản chi đó.

Hay nói cách khác 45 ngày miễn lãi chính là thời gian khuyến mãi để khách hàng được chi tiêu trước, trả sau mà không bị tính phí.

1.1. Nguyên tắc tính thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng

Nguyên tắc tính thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng là:

45 ngày miễn lãi = 30 ngày miễn lãi chính thức (*) + 15 ngày ân hạn (cố định)

Chú thích: (*) 30 ngày miễn lãi chính thức không cố định: Tức 45 ngày miễn lãi này là thời gian tiêu chuẩn, còn số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời điểm giao dịch của bạn.

Để hiểu đúng về 45 ngày miễn lãi và tận dụng tối ưu khoảng thời gian quý giá này, bạn cần hiểu thêm về các khái niệm:

Lãi suất thẻ tín dụng:

Lãi suất thẻ tín dụng gồm có lãi suất chung, lãi suất rút tiền mặt và lãi suất quy đổi ngoại tệ. Mỗi loại lãi suất sẽ có thời điểm phát sinh và mức lãi khác nhau. Cụ thể:

 • Lãi suất chung: Là mức lãi suất áp dụng trên các khoản vay tiêu dùng khi dùng thẻ tín dụng. Mức lãi suất này cũng tương tự như các khoản vay thông thường, dao động từ 15 - 30% tùy theo mỗi ngân hàng và sản phẩm thẻ.
 • Lãi suất rút tiền mặt: Mục đích ra đời của thẻ tín dụng là hạn chế chi tiêu tiền mặt. Vì vậy, khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, bạn sẽ mất một khoản phí từ 3 - 5% giá trị giao dịch.
 • Lãi suất đổi ngoại tệ: Đây là khoản phí phát sinh khi sử dụng thẻ tín dụng để giao dịch tại các quốc gia khác. Mức lãi suất này khoảng từ 2 - 4% số tiền giao dịch tùy theo quy định của mỗi ngân hàng.

Lãi suất thẻ tín dụng gồm có lãi suất chung, lãi suất rút tiền mặt và lãi suất quy đổi ngoại tệ

 • Chu kỳ thanh toán: Chu kỳ thanh toán bắt đầu từ ngày chốt sao kê của tháng này tới ngày chốt sao kê của tháng sau. Hay chính là khoảng thời gian giữa 2 lần sao kê của ngân hàng. Khoảng thời gian này thường là 30 ngày.
 • Ngày chốt sao kê thẻ tín dụng: Đây là thời điểm ngân hàng thực hiện chốt các giao dịch của khách hàng và thường cố định vào một ngày trong tháng.
 • Ngày đến hạn thanh toán: Đây chính là thời điểm mà khách hàng cần nhanh chóng thực hiện việc chi trả tổng số dư nợ của kỳ trước. Nếu bạn thanh toán trước thời điểm này thì sẽ không bị tính lãi. Nếu chi trả dư nợ sau ngày hết hạn thanh toán, bạn sẽ phải trả thêm các khoản lãi tín dụng.
 • Thời gian gia hạn: Thời gian ân hạn là khoảng thời gian mà ngân hàng gia hạn thêm để bạn thu xếp tài chính nhằm thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tùy thuộc vào từng ngân hàng mà khoảng thời gian ân hạn có thể là 15 - 20 ngày.

1.2. Ví dụ thực tế về nguyên tắc miễn lãi 45 ngày của thẻ tín dụng

Bạn đang sử dụng thẻ tín dụng với thời gian miễn lãi là 45 ngày. Chu kỳ thanh toán là từ ngày 30/6 - 30/7, ngày đến hạn thanh toán là 15/8, lãi suất áp dụng là 15%/năm. Trong 30 ngày của tháng 7, bạn đã sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu các khoản gồm:

 • Ngày 10/7 thanh toán mua hàng tại siêu thị 4 triệu. Số dư nợ 1 sẽ là 4 triệu.
 • Ngày 15/7 thanh toán tiền hóa đơn 1 triệu. Số dư nợ 2 sẽ là 4+1=5 triệu.

Trường hợp 1: Ngày 30/7, bạn trả ngân hàng 5 triệu. Số dư nợ 3 còn lại là 0.

Như vậy, bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tổng dư nợ trong khoảng thời gian miễn lãi là 45 ngày. Vì vậy, bạn sẽ không phải trả tiền phí, tiền lãi cho 2 khoản chi tiêu vào ngày 10/7 và ngày 15/7.

Trường hợp 2: Ngày 30/7 bạn chỉ chi trả ngân hàng 4 triệu. Số dư nợ 3 lúc này còn lại là 1 triệu đồng. Và khoản dư nợ này bạn quên không thanh toán trước 15/8 thì số tiền lãi được tính như sau:

 • Số dư nợ 1 từ ngày 10/7 đến 14/7: Tiền lãi = 4 triệu x 15%/365 x 5 ngày = 8.219 VNĐ.
 • Số dư nợ 2 từ ngày 15/7 đến 29/7: Tiền lãi = 5 triệu x 15%/365 x 15 ngày = 30.822 VNĐ.
 • Số dư nợ 3 từ ngày 1/8 đến 15/8: Tiền lãi = 1 triệu x 15%/365 x 15 ngày = 6.164 VNĐ.

Tổng lãi mà bạn cần phải thanh toán tới ngày 15/6 là 10.959 + 41.096 + 8.219 = 45.205 VNĐ. Đồng thời, số tiền 1 triệu vẫn bị tính lãi cho tới thời điểm bạn thanh toán trả ngân hàng.

Tận dụng tốt thời gian miễn lãi sẽ giúp bạn chi tiêu thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

2. Những hiểu lầm về 45 ngày miễn lãi của thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng miễn lãi 45 ngày mang lại cho chủ thẻ rất nhiều lợi ích lớn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu đúng về khoảng thời gian này để tránh nguy cơ bị “mất tiền oan”.

Hiểu lầm 1: Giao dịch nào cũng được hưởng 45 ngày miễn lãi

Sự thật: Không phải giao dịch nào cũng được hưởng thời gian miễn lãi là 45 ngày. Chỉ những giao dịch được thực hiện vào ngày đầu tiên của chu kỳ thanh toán mới thì mới được hưởng thời gian miễn lãi tối đa là 45 ngày. Những giao dịch càng về cuối kỳ thanh toán sẽ có thời gian miễn lãi ít hơn.

Ví dụ:

Bạn sử dụng thẻ tín dụng với thời gian miễn lãi là 45 ngày. Chu kỳ thanh toán là từ ngày 30/4 - 30/5, ngày đến hạn thanh toán là 15/6. Các giao dịch phát sinh với thẻ tín dụng lần lượt là:

 • Ngày 30/4 thanh toán tiền mua hàng online: 1 triệu
 • Ngày 10/5 thanh toán tiền tại siêu thị: 2 triệu
 • Ngày 30/5 thanh toán hóa đơn: 1.5 triệu

Lúc này, thời gian miễn lãi cho các giao dịch của bạn như sau:

 • Giao dịch mua hàng online: 45 ngày (từ ngày 30/4 đến ngày 15/6)
 • Giao dịch mua hàng tại siêu thị: 35 ngày (từ 10/5 đến 15/6)
 • Giao dịch thanh toán hóa đơn: 15 ngày (từ 30/5 đến 15/6)

Hiểu lầm 2: Thẻ tín dụng nào cũng được miễn lãi 45 ngày

Sự thật: Thời gian miễn lãi tùy theo từng sản phẩm thẻ tín dụng và quy định của mỗi ngân hàng. Số ngày miễn lãi 45 ngày cho thẻ tín dụng là phổ biến nhất. Tuy nhiên, một số loại thẻ hạn mức cao có thể được miễn lãi 50 hoặc 55 ngày.

Không phải giao dịch thẻ tín dụng nào cũng được hưởng thời gian miễn lãi 45 ngày

3. Nguyên tắc trả nợ thẻ tín dụng với thời gian 45 ngày miễn lãi

Điều quan trọng là bạn cần hoàn thành nghĩa vụ chi trả dư nợ đủ và đúng hạn cho ngân hàng. Khi bạn trả thiếu số tiền đã nợ, bạn sẽ phải trả lãi cho ngân hàng. Cụ thể:

 • Khi trả đúng thời, trả đủ, bạn sẽ không mất lãi, không chịu phí phạt.
 • Khi trả đúng nhưng trả thiếu (trên mức tối thiểu cần trả), bạn sẽ bị tính lãi.
 • Khi trả sau hạn thanh toán hoặc đúng hạn nhưng dưới mức thanh toán tối thiểu, bạn sẽ vừa phải trả lãi vừa phải chịu phí phạt trả chậm.

Trong đó:

Khoản (mức) thanh toán tối thiểu phụ thuộc vào quy định của mỗi ngân hàng. Số tiền này thường chiếm khoảng 1 - 5% tổng dư nợ trong kỳ. Nếu không thể thanh toán toàn bộ dư nợ, bạn cần thanh toán đủ số tiền tối thiểu này để không bị phạt phí trả chậm.

Phí trả chậm: Đây là khoản lãi suất hay phần phí phạt do chủ thẻ không thực hiện việc chi trả ở mức tối thiểu. Mức phí trả chậm sẽ khoảng từ 4 - 6% của khoản dư nợ tối thiểu tùy từng ngân hàng.

Việc cân đối tài chính để chi trả dư nợ trước hạn sẽ giúp bạn sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả.

4. Mẹo sử dụng để tận dụng thời gian miễn lãi

Để tận dụng tối đa thời gian miễn lãi, bạn có thể áp dụng những mẹo hữu ích sau đây:

 • Giao dịch vào đầu chu kỳ thanh toán: Khi chi tiêu vào đầu chu kỳ thanh toán, bạn sẽ tận dụng tối đa thời gian miễn lãi và đảm bảo nguồn tài chính để trả nợ tín dụng đúng hạn.
 • Hạn chế mua sắm khi đã cận ngày sao kê: Thời điểm cận ngày sao kê các giao dịch sẽ không còn nhiều thời gian miễn lãi. Vì vậy, bạn cần hạn chế chi tiêu các khoản có giá trị cao hoặc chưa cần thiết nhằm đảm bảo khả năng chi trả đúng hạn, tránh bị tính thêm tiền lãi.
 • Kiểm tra lịch sử giao dịch và khả năng chi trả: Việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra lịch sử giao dịch sẽ giúp bạn dễ dàng cân đối chi tiêu hợp lý, tránh chi tiêu “quá tay”. Qua đó, giúp bạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trước thời hạn và hạn chế chi trả tiền lãi hoặc các khoản phí phạt phát sinh.
 • Cài đặt thanh toán dư nợ tự động: Cài đặt thanh toán dư nợ tự động là một gợi ý tốt để giúp bạn tránh được tình trạng quên thanh toán khi đến hạn. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải chịu những khoản lãi, phí nộp chậm không đáng có.
 • Thanh toán hết dư nợ để được miễn lãi cho các kỳ kế tiếp: Để được miễn lãi cho các kỳ kế tiếp, bạn sẽ phải thanh toán hết dư nợ của kỳ trước đó. Vì vậy, bạn hãy hoàn thành nghĩa vụ thanh toán để có thêm khoảng thời gian miễn lãi quý giá cho các giao dịch phát sinh ở kỳ sau nhé.

Bạn sẽ được miễn lãi cho các kỳ tiếp theo nếu thanh toán hết dư nợ

Như vậy, thẻ tín dụng miễn lãi 45 ngày chính là khoảng thời gian “vàng” để cho bạn có thêm thời gian cân đối tài chính thực hiện nghĩa vụ thanh toán để chi tiêu không phải trả phí. Hãy là những người tiêu dùng thật thông minh, tận dụng được tối đa thời gian miễn lãi và sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả nhé! Nếu vẫn còn những thắc mắc, bạn hãy liên hệ hotline BIDV 19009247 để tìm hiểu kỹ hơn về thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng.

Đăng ký ngay với BIDV để được hưởng ưu đãi hấp dẫn nhất!

Các bài viết liên quan

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
    
   Complementary Content
   ${loading}